Medlemsmøte TEMA KOMMUNEREFORM

8.februar 20.00 i Frivillighuset vil Plankontoret legge frem utredningene som er gjort i forbindelse med kommunereformen. Hvilke spørsmål og tanker har DU som medlem til kommunereformen?

original_1478643377_3899317

Vi inviterer til medlemsmøte med tema Kommunereform. Plankontoret har gjort utredninger på bakgrunn av de politiske vedtak som foreligger, det betyr tre utredninger:

  • Orkdalsaksen
  • E6-aksen
  • 0-alternativet(bestå som egen kommune)

Norunn Fossum fra Plankontoret vil presentere utredningene og deretter håper vi på ei god arbeidsøkt for å diskutere veien videre.

Disse utredningene skal behandles i formannskap og kommunestyre i løpet av februar.

Vi byr på enkel servering.


Mandag 8.februar
Kl. 20.00 - 21.30.
Frivillighuset på Torget


Vil du bli medlem i Rennebu Arbeiderparti? Send NYMEDLEM AP til 1980.